คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 5

คำแถลงฉบับที่ 5 (11 กันยายน 2563)

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 การปิดอาคารและการทำความสะอาดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากมีนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งพักอาศัยภายในคอนโดบ้านสวนธน ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด มีอาการไข้สูง ในวันที่ 10 กันยายน 2563 และได้เข้ารับการรักษาและตรวจอาการ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน นั้น

ผลการตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ทั้งนี้ มจธ. จะได้ประสานงานตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วยรายนี้ต่อไป และขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันผ่านทางเว็บไซต์ https://covid-19.kmutt.ac.th/

กรณีคาดว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดกรอกข้อมูลใน
“แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์กรณีคาดว่าพบผู้ป่วยโรค COVID-19 ภายใน มจธ.”
ที่ bit.ly/Wereport

คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 1

คำแถลงฉบับที่ 1 (28 กุมภาพันธ์ 2563)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนแจ้งว่าเมื่อวานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2563) เวลาประมาณ 20.06 น. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย และวูบ มีไข้ต่ำ จึงได้ประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในทันที และกรมควบคุมโรคได้ให้ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมทีมควบคุมโรคระบาดขั้นสูง รับตัวนักศึกษาไป โดยเป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) ทั้งนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยังอยู่ระหว่างรอผลจากตัวอย่างที่เก็บว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่

ทั้ง มจธ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยของนักศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยได้ออกประกาศภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและจะรายงานสถานการณ์เมื่อมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 2

คำแถลงฉบับที่ 2 (28 กุมภาพันธ์ 2563)

สืบเนื่องจากคำแถลงของมหาวิทยาลัยกรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง อยู่ในข่ายเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) โดยได้เข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และทีมแพทย์ได้ส่งตัวอย่างไปทำการตรวจสอบ

ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ทั้งนี้ มจธ. ได้ประสานงานตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยรายนี้ต่อไป และขอให้นักศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และจะรายงานสถานการณ์เมื่อมีความคืบหน้าต่อไป

คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 3

คำแถลงฉบับที่ 3 (5 มีนาคม 2563)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนแจ้งว่า จากการที่ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีกรรมการคุมสอบ มีอาการไอมากขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความกังวลในกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • สืบหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบถึงกรรมการคุมสอบรายดังกล่าว และสามารถได้ชื่อกรรมการคุมสอบรายดังกล่าวในวันเดียวกัน
  • ได้ให้กรรมการคุมสอบรายดังกล่าวชี้แจง โดยทราบว่ากรรมการคุมสอบรายดังกล่าวและคนใกล้ชิดในครอบครัวไม่ได้มีการเดินทางไปต่างประเทศในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา
  • มหาวิทยาลัยได้ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563
  • ได้ส่งตัวกรรมการคุมสอบรายดังกล่าว ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้ผลการตรวจทางการแพทย์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

ผลการตรวจไม่พบอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ มจธ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยของนักศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยได้ออกประกาศภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และจะรายงานสถานการณ์เมื่อมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป