มจธ. กับการเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตเชื้อไวรัส COVID-19 ด้านดิจิทัล

โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)