รศ. ดร.กิตติชัย และ ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์ มอบข้าวกล่องอาหารกลางวันให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน มจธ.

รศ. ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ และ ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. มอบข้าวกล่องอาหารกลางวัน ขนม น้ำผลไม้ 150 ชุด มูลค่า 15,200 บาท สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มจธ.

บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือยาง มูลค่า 10,000 บาท เพื่อใช้ในหน่วยบริการฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด โดยคุณวีณัศฎา เข็มแก้ว บริจาคถุงมือยาง มูลค่า 10,000 บาท เพื่อใช้ในหน่วยบริการฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ให้แก่หน่วยบริการวัคซีนถาวร มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริจาคเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ จำนวน 20 แกลลอน มูลค่าประมาณ 25,000 บาท มอบให้แก่หน่วยบริการวัคซีนถาวร มจธ.

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับมอบเงินสดจำนวน 20,000 บาทจากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

บริษัท ผลิดา จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำความสะอาด เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอขอบคุณบริษัท ผลิดา จำกัด ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ ที่มีจิตกุศลมอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทำความสะอาด สบู่ น้ำยาล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามที่มีความต้องการต่อไป

มจธ. รับมอบน้ำดื่มจากผู้มีจิตศรัทธา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตัวแทน มจธ. รับมอบน้ำดื่มมูลค่ามากกว่า 16,000 บาท จาก
ด.ช.ธนัท ทรวงสุรัตนกุล เเละครอบครัว
น.ส.ปนันทร์พร จิรโชตินิธิภัทร์ และครอบครัว
น.ส.มานี ตินะกุล เเละครอบครัว
น.ส.นันทภัส กาญจโนภาศ เเละครอบครัว
น.ส.กัชชลา ธนานุวัฒน์วัฒนา เเละครอบครัว

เพื่อให้ มจธ. ส่งต่อน้ำใจนี้ให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

มอบความช่วยเหลือชุมชนหมู่ 6 ในเขตทุ่งครุ ผ่านตู้ปันสุข

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนมดอาสาต้านภัยโควิด 19 มจธ. มอบความช่วยเหลือชุมชนหมู่ 6 ในเขตทุ่งครุ โดยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ผ่านตู้ปันสุข รวมถึงได้สอบถามเรื่องความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของและของใช้จำเป็นเพื่อส่งต่อให้ชุมชน อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ ยาแก้ไข้ สบู่ล้างมือ และขนมให้เด็กๆ ได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา หุ่นยนต์ส่งอาหารและยา “มดพิทักษ์“

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย “กลุ่มนักศึกษาเก่าบางมด” ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา หุ่นยนต์ส่งอาหารและยา “มดพิทักษ์” จำนวน 10 ตัว เพื่อมอบให้โรงพยาบาล 11 แห่ง ในจังหวัดราชบุรี

โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ. เลขที่บัญชี 237-2-00006-3 โปรดวงเล็บใน slip ว่า เพื่อ “มดพิทักษ์”

***เงินบริจาคสนับสนุน สร้างหุ่นยนต์ “มดพิทักษ์” สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า***

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อม ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่
ส่งถึง คุณอริยา พรหมสุภา
ID line: ka-kib-ja

ผนึกกำลัง ประสานความรู้ และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

สามารถบริจาคเป็นสิ่งของได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์)
โทร. 0-2470-8051 / 081-303-6050 หรือ 0-2470-8068 (นอกเวลาทำการ)

หรือร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย :

  • บัญชีสำหรับโอนเงิน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ.
    เลขที่บัญชี 237-2-00006-3
    และโปรดระบุว่าเป็นการบริจาค “เพื่อรพ.ผูัสูงอายุบางขุนเทียน” เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
  • ส่งหลักฐานการบริจาค และติดต่อขอรับใบเสร็จ ได้ที่อีเมล: move@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคสิ่งของ โทร. และไลน์ : 092-465-8936

มจธ.ขอเชิญชวนร่วมบริจาค สมทบทุนเพื่อพัฒนา จัดสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน

ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนา จัดสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน

การบริจาคเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ.
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
เลขที่บัญชี: 237-2-00006-3
สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 1 เท่า

กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค และขอรับใบเสร็จได้ที่ อีเมล: move@kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.และไลน์: 092-465-8936

อาทิ
▪ อุปกรณ์ที่เป็นความดันลบสำหรับควบคุมเชื้อขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่น เตียงผู้ป่วยหมวกครอบศีรษะ เป็นต้น
▪ อุปกรณ์ป้องกันระหว่างการทำหัตถการ
▪ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดหน้ากากอนามัยเครื่องพ่นละออง HPVฆ่าเชื้อชุด PPE, N95
▪ ตู้สำหรับเป็นจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าโรงพยาบาล
▪ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น หากมีความต้องการโรงพยาบาลสนาม


สมทบทุนบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19
ทำให้ครอบครัวไม่มีรายได้ และนักศึกษาไม่สามารถทำงานพิเศษในช่วงนี้ได้

การบริจาคเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประชาอุทิศ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – เงินรับบริจาค”
เลขที่บัญชี: 465-0-28217-9
สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 0-2470-8185กลุ่มงานการระดมทุน โทร. 0-2470-8112


ร่วมบริจาคเพื่อข้าวสาร อาหารแห้ง และวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

การบริจาคเงิน
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
เลขที่บัญชี: 037-7-00008-8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานอำนวยการ โทร. 0-2470-8051, 081-303-6050


เราพร้อมร่วมมือผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน🇹🇭🇹🇭
“KMUTT believes in collective impact initiatives especially during the time of crisis.”