ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

สามารถบริจาคเป็นสิ่งของได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์)
โทร. 0-2470-8051 / 081-303-6050 หรือ 0-2470-8068 (นอกเวลาทำการ)

หรือร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย :

  • บัญชีสำหรับโอนเงิน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ.
    เลขที่บัญชี 237-2-00006-3
    และโปรดระบุว่าเป็นการบริจาค “เพื่อรพ.ผูัสูงอายุบางขุนเทียน” เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
  • ส่งหลักฐานการบริจาค และติดต่อขอรับใบเสร็จ ได้ที่อีเมล: move@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคสิ่งของ โทร. และไลน์ : 092-465-8936

มจธ.ขอเชิญชวนร่วมบริจาค สมทบทุนเพื่อพัฒนา จัดสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน

ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนา จัดสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เร่งด่วน

การบริจาคเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ.
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
เลขที่บัญชี: 237-2-00006-3
สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 1 เท่า

กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค และขอรับใบเสร็จได้ที่ อีเมล: move@kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.และไลน์: 092-465-8936

อาทิ
▪ อุปกรณ์ที่เป็นความดันลบสำหรับควบคุมเชื้อขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่น เตียงผู้ป่วยหมวกครอบศีรษะ เป็นต้น
▪ อุปกรณ์ป้องกันระหว่างการทำหัตถการ
▪ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดหน้ากากอนามัยเครื่องพ่นละออง HPVฆ่าเชื้อชุด PPE, N95
▪ ตู้สำหรับเป็นจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าโรงพยาบาล
▪ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น หากมีความต้องการโรงพยาบาลสนาม


สมทบทุนบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19
ทำให้ครอบครัวไม่มีรายได้ และนักศึกษาไม่สามารถทำงานพิเศษในช่วงนี้ได้

การบริจาคเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประชาอุทิศ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – เงินรับบริจาค”
เลขที่บัญชี: 465-0-28217-9
สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 0-2470-8185กลุ่มงานการระดมทุน โทร. 0-2470-8112


ร่วมบริจาคเพื่อข้าวสาร อาหารแห้ง และวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

การบริจาคเงิน
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
เลขที่บัญชี: 037-7-00008-8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานอำนวยการ โทร. 0-2470-8051, 081-303-6050


เราพร้อมร่วมมือผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน🇹🇭🇹🇭
“KMUTT believes in collective impact initiatives especially during the time of crisis.”