คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศกทม. เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
http://www.prbangkok.com/

ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564

สามารถบริจาคเป็นสิ่งของได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์)
โทร. 0-2470-8051 / 081-303-6050 หรือ 0-2470-8068 (นอกเวลาทำการ)

หรือร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย :

  • บัญชีสำหรับโอนเงิน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ.
    เลขที่บัญชี 237-2-00006-3
    และโปรดระบุว่าเป็นการบริจาค “เพื่อรพ.ผูัสูงอายุบางขุนเทียน” เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
  • ส่งหลักฐานการบริจาค และติดต่อขอรับใบเสร็จ ได้ที่อีเมล: move@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคสิ่งของ โทร. และไลน์ : 092-465-8936

นักศึกษาและบุคลากร มจธ.ร่วมใจรับผิดชอบสังคม

ผู้ป่วยโควิด-19 จากสถิติ ของ สบค. โดยส่วนใหญ่ และการพบผู้ป่วยของ มจธ. ทั้งหมดในระลอกนี้ พบว่าล่วนเกี่ยวข้องกับการไปสถานบันเทิงที่มีการถ่ายเทอากาศต่ำ แออัด และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ภาชนะร่วมกัน

งดการไปสถานบันเทิง หลีกพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ
พักผ่อนให้เพียงพอ

สายด่วนเฉพาะกิจกรมการแพทย์ 1668 ทำงานคู่ขนานกับสายด่วนสปสช. 1330 เพื่อให้บริการผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำสายด่วนเฉพาะกิจกรมการแพทย์ 1668 ทำงานคู่ขนานกับสายด่วนสปสช. 1330 เพื่อให้บริการผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย COVID-19 และประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล

รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport

👉รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport📌

  • กรณีคาดว่าพบผู้ป่วย/ตนเองป่วย COVID-19
  • กรณีพบการดำเนินการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคภายใน มจธ.
    อาทิ การมีผู้คนจำนวนมากในพื้นที่ที่แออัด ไม่มีสบู่ล้างมือ ไม่มีแอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ ผู้จำหน่ายจัดเตรียมอาหารไม่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือ นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ไม่ใส่หน้ากากอนามัย

*มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน และผู้ที่คาดว่าเป็นผู้ป่วย โดยจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและไม่อ้างอิงถึงกัน

ติดตามข่าว และร่วมรายงานสถานการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมได้ที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/