ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เมื่อสงสัยว่าติด COVID-19 ต้องทำอย่างไร?

เมื่อสงสัยว่าติด COVID-19 ต้องทำอย่างไร?
ตรวจ ATK หรือไม่ ตรวจช่วงไหนดี?
ประสานอย่างไรต่อ?

แจ้ง/รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.

ได้ที่ bit.ly/Wereport

การส่งเสริมการฟื้นฟูตนเองหลังจากหายป่วย ด้วยภาวะโควิด-19

แผ่นพับฉบับนี้จัดทำขี้นเพื่อสนับสนุนและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่กำลังฟื้นตัวจากโควิด-19 เอกสารนี้สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในชุมชน เอกสารนี้สามารถใช้ประกอบการดูแลรักษาที่ได้จากบุคคลากรทางการแพทย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารฉบับที่ 2 ของเอกสารต้นฉบับที่ตีพิมพ์กลางปี พ.ศ. 2560 เอกสารนี้ รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพิมเติมในแต่ละหมวดและเพิ่มหัวข้อใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่ได้เรียนรู้เพิมเติมเกี่ยวกับภาวะและการฟื้นตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

เอกสารนี้เขียนโดยกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู ที่ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ถึงแม้ว่าเอกสารอ้างอิงจะไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการอ่าน แต่ก็เป็นคำแนะนำที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ มีเนื้อหาอีกมากที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการฟื้นตัวหลังป่วยจากโควิด-19 ซึ่งมีการเติบโตของหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมาก

ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดพฤติกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อเมื่อติดโควิด

ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดพฤติกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อเมื่อติดโควิด

กักตัว – รายงาน – รักษา

แจ้งรายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport

คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ภาคการเรียนที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
ภาคการเรียนที่ 2/2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-10 ฉบับประชาชน

คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-10 ฉบับประชาชน
โดย กรมอนามัย

  • ใครบ้างต้องแยกสังเกตอาการที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน (ระยะฟักตัวของเชื้อโรค)
  • การเตรียมสถานที่พัก และอุปกรณ์เครื่องใช้
  • การปฏิบัติตนระหว่างแยกสังเกตอาการ
  • แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน
  • การกินอย่างถูกวิธี การทิ้งขยะอย่างถูกวิธี การซักผ้า เมื่อต้องกักตัว 14 วัน ที่บ้าน กรณีพักอาศัยคนเดียว
  • วิธีใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรนา 2019