มดอาสา มจธ. สู้ภัยโควิด-19

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ที่ “หนังสือมดอาสา สู้ภัยโควิด-19”

หนังสือมดอาสา มจธ. สู้ภัยโควิด-19 มดทำดีเพื่อสังคม จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวตลอดเส้นทางการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือสังคม และชาว มจธ. ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

ในประเทศไทยขณะนี้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศเป็นศูนย์ โดยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมจะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและได้เข้ากักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้หรือ State Quarantine ทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 3,381 ราย หายป่วยแล้ว 3,199 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่ 124 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สรุปยอดผู้เสียชีวิตรวม 58 ราย และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก ณ ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อรวม 22 ล้านคน รักษาหายดีแล้ว 14 ล้านคน และมียอดผู้เสียชีวิตรวม 777,000 คน ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 3,397 ราย หายป่วยแล้ว 3,222 ราย โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่ 117 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สรุปยอดผู้เสียชีวิตรวม 58 ราย และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก ณ ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อรวม 23 ล้านคน รักษาหายดีแล้วกว่า 16 ล้านคน และมียอดผู้เสียชีวิตรวมกว่า 800,000 คน

ถึงแม้ในขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ก็มีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญว่าอาจจะเกิดการระบาดอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นประเทศไทยยังต้องคงมาตรการป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ไว้และยังไม่สามารถผ่อนปรนได้ 100 เปอร์เซ็นต์