ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เมื่อสงสัยว่าติด COVID-19 ต้องทำอย่างไร?

เมื่อสงสัยว่าติด COVID-19 ต้องทำอย่างไร?
ตรวจ ATK หรือไม่ ตรวจช่วงไหนดี?
ประสานอย่างไรต่อ?

แจ้ง/รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.

ได้ที่ bit.ly/Wereport

การส่งเสริมการฟื้นฟูตนเองหลังจากหายป่วย ด้วยภาวะโควิด-19

แผ่นพับฉบับนี้จัดทำขี้นเพื่อสนับสนุนและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่กำลังฟื้นตัวจากโควิด-19 เอกสารนี้สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในชุมชน เอกสารนี้สามารถใช้ประกอบการดูแลรักษาที่ได้จากบุคคลากรทางการแพทย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารฉบับที่ 2 ของเอกสารต้นฉบับที่ตีพิมพ์กลางปี พ.ศ. 2560 เอกสารนี้ รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพิมเติมในแต่ละหมวดและเพิ่มหัวข้อใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่ได้เรียนรู้เพิมเติมเกี่ยวกับภาวะและการฟื้นตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

เอกสารนี้เขียนโดยกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู ที่ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ถึงแม้ว่าเอกสารอ้างอิงจะไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการอ่าน แต่ก็เป็นคำแนะนำที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ มีเนื้อหาอีกมากที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการฟื้นตัวหลังป่วยจากโควิด-19 ซึ่งมีการเติบโตของหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมาก

ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดพฤติกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อเมื่อติดโควิด

ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดพฤติกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อเมื่อติดโควิด

กักตัว – รายงาน – รักษา

แจ้งรายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport

คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และได้ประสานงานกับบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อคงให้ได้การคุ้มครองตามระยะเวลาในกรมธรรม์

🛡ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาจนถึง 24 มีนาคม 2565

📌อย่างไรก็ตาม ได้มีข่าวเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thansettakij.com/money_market/511681

📄สำหรับนักศึกษาที่ตรวจพบการติดเชื้อ ให้รายงานมหาวิทยาลัยที่ bit.ly/Wereport และจัดส่งเอกสารเรียกร้องผลประโยชน์ในโอกาสแรก ผ่านทางไลน์ อาคเนย์ (Line ID : @southeast.th) เพื่อความรวดเร็ว และอ้างถึงเลขที่กรมธรรม์ : 35230865-21NBK ผู้ถือกรมกรรม์ : มจธ.

😷มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และได้ประสานงานกับบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อคงให้ได้การคุ้มครองตามระยะเวลาในกรมธรรม์ และขอให้นักศึกษาดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

📣และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้หลายบริษัทไม่เปิดแผนคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสม ทำให้มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถจัดหาการจัดทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทดแทนกรมธรรม์เดิม หรือต่อเนื่องจากกรมธรรม์ปัจจุบันได้

📲สอบถาม สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. โทร. 0 2470 8110

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ภาคการเรียนที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
ภาคการเรียนที่ 2/2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)