บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือยาง มูลค่า 10,000 บาท เพื่อใช้ในหน่วยบริการฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด โดยคุณวีณัศฎา เข็มแก้ว บริจาคถุงมือยาง มูลค่า 10,000 บาท เพื่อใช้ในหน่วยบริการฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. ไม่สามารถเปิดให้บริการในสัปดาห์หน้า (12-16 ก.ค.64)

🥰ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สอบถามความคิดเห็นและสถานภาพของนักศึกษาต่อการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19

ขอขยายเวลาในการตอบแบบสอบถาม
เป็นภายในวันพุธที่ 14 ​ กรกฎาคม​ 64 เวลา 12.00 น.

💌ขอความร่วมมือนักศึกษาโปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อคำถามตามความเป็นจริง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับนักศึกษา มจธ.💉

https://bit.ly/askvaccine

login ผ่าน @mail.kmutt.ac.th ในการตอบแบบสอบถาม

🚫พร้อมกันนี้ขอเรียนให้ทราบว่า หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.
ไม่สามารถเปิดให้บริการในสัปดาห์หน้า (12-16 ก.ค.64)

เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากภาครัฐ

สอบถามความคิดเห็นและสถานภาพของนักศึกษาต่อการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างการบริหารวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และจะช่วยทำให้ มจธ. สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค ผ่านทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้วยเหตุนี้จึงมีความประสงค์จะสอบถามความคิดเห็นและสถานภาพของนักศึกษาต่อการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ขอความร่วมมือนักศึกษาโปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อคำถามตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับนักศึกษา มจธ. https://bit.ly/askvaccine กรุณา​กรอกแบบสอบถาม​ภายใน​วันที่​ 9​ กรกฎาคม​ 64 login ผ่าน @mail.kmutt.ac.th ในการตอบแบบสอบถาม

การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รอบพิเศษ

การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รอบพิเศษ
เพื่อรับวัคซีน Oxford/AstraZeneca ในวันพรุ่งนี้ (อ. 29 มิ.ย. 64) จำนวน 190 โดส

เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่มาตามนัดหมาย และบางคนมีปัญหาสุขภาพไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปัจจุบันทุกชั้นปี (รหัส 60-64)
ระบบเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ (28 มิ.ย.64) เวลา 20.30 น.
ที่ลิงก์ https://bit.ly/3xZQi5g

(ลงทะเบียนได้ทุกคนทันที ไม่มีนำส่งทางอีเมล)
ทั้งนี้นักศึกษาต้องใช้อีเมล์ @mail.kmutt.ac.th สำหรับการลงทะเบียน

ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนมีอยู่จำกัดจึงต้องให้บริการนักศึกษาแบบจองก่อนได้ก่อน

สำหรับนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ขึ้นกับการได้รับจัดสรรวัคซีน

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม!!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 3

🛡💪 นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม!!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 3

สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
• นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) ชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 60) เฉพาะหลักสูตร 5 ปี
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี
• นักศึกษาจิตอาสาที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรม

⚠️ สำหรับนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ขึ้นกับการได้รับจัดสรรวัคซีน

🗓 รอบการฉีดคือ จ. 28 มิ.ย. / อ. 29 มิ.ย. / พ. 30 มิ.ย. 2564

📩 นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะได้รับอีเมลเพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน New Acis และจะได้รับลิงก์การลงทะเบียนในเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

⚠️ เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด จึงสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการตามลำดับของการจอง

📢 กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่า มจธ. จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca สำหรับการฉีดในรอบนี้

📌อย่าลืมอัพเดตอีเมลใน NewAcis ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ และอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมในวันฉีดวัคซีนด้วยนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานกิจการนักศึกษา โทร. 0-2470-8113

คำถามที่พบบ่อยการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!! ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2

เนื่องจากมีปัญหา​ทางเทคนิค​ มหาวิทยาลัย​มีความจำเป็นต้องเลื่อนการส่งอีเมล์​ให้กับนักศึกษากลุ่ม​เป้าหมายที่มีความประสงค์​จะลงทะเบียน​เพื่อรับวัคซีน​ โดยคาดว่าจะสามารถส่งอีเมล์ในเวลาประมาณ​ 21.00 น.​ ของวันนี้​ (ศุก​ร์ที่​ 18 มิถุนายน)​

ขออภัย​ใน​ความไม่สะดวก​

อนึ่ง​​ มหาวิทยาลัย​ได้รับวัคซีน​ของ​ Oxford/AstraZeneca จากกระทรวง​สาธารณสุข​เป็น​ที่เรียบร้อ​ยแล้ว

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!
เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
• นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร (ปีการศึกษา 2564)
และ
• นักศึกษาจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• นักศึกษาที่ต้องฝึกงานอุตสาหกรรม / ฝึกสอน
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในเร็ววันนี้

🗓 วัคซีน COVID-19 สำหรับวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 64
ได้รับแจ้งว่าล็อตนี้เป็น Oxford/AstraZeneca

📩 นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจะได้รับอีเมล์เพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน NewAcis ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 64

ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนมีอยู่จำกัดจึงต้องให้บริการนักศึกษาแบบจองก่อนได้ก่อน (first come first serve basis)

อย่าลืมอัพเดตอีเมล์ใน NewAcis ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ https://bit.ly/3vvNT0n

How to update your contact info on NewAcis https://bit.ly/3gxGOqw

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา http://bit.ly/covid_FAQ

นักศึกษา มจธ. ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1

🛡💪 นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!
เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1

สำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ได้แก่
• นักศึกษาจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• นักศึกษาที่ต้องฝึกงานอุตสาหกรรม / ฝึกสอน
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรม

>>โดยจะมีอีเมล์จาก ZipEvent ไปที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว

🗓 รอบการฉีดคือช่วงบ่ายของวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 นี้

📩 นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับอีเมล์เพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน New Acis

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่า มจธ. จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca สำหรับการฉีดในรอบนี้‼️
หากต้องการรับวัคซีน Sinovac ขอความกรุณาให้รอลงทะเบียนในรอบที่เป็นวัคซีน Sinovac โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานที่รับวัคซีน ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

📌อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมด้วยนะเนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด
จึงสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการตามลำดับของการจอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานกิจการนักศึกษา โทร. 0-2470-8113

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/