ทีมผู้พัฒนาจากฟีโบ้และบุคลากรทางการแพทย์จากรพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์