ฟีโบ้ มจธ.ส่งมอบระบบหุ่นยนต์มดบริรักษ์ให้กับโณงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์