ยับยั้งเชื้อโรคได้ ด้วยการล้างมือ

ควรล้างมือเมื่อไหร่ ?
ล้างมืออย่างไร ?

การดูแลรักษาความสะอาดของมือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคและการมีสุขภาพที่ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก www.cdc.gov/handwashing