คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 1

คำแถลงฉบับที่ 1 (28 กุมภาพันธ์ 2563)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนแจ้งว่าเมื่อวานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2563) เวลาประมาณ 20.06 น. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย และวูบ มีไข้ต่ำ จึงได้ประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในทันที และกรมควบคุมโรคได้ให้ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมทีมควบคุมโรคระบาดขั้นสูง รับตัวนักศึกษาไป โดยเป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคสำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) ทั้งนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยังอยู่ระหว่างรอผลจากตัวอย่างที่เก็บว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่

ทั้ง มจธ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยของนักศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยได้ออกประกาศภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและจะรายงานสถานการณ์เมื่อมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป