การทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเสร็จสิ้นการสอบทุกวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร โดยได้จัดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเสร็จสิ้นการสอบทุกวัน สร้างความเชื่อมั่นช่วงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)