คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 3

คำแถลงฉบับที่ 3 (5 มีนาคม 2563)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนแจ้งว่า จากการที่ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีกรรมการคุมสอบ มีอาการไอมากขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความกังวลในกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • สืบหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบถึงกรรมการคุมสอบรายดังกล่าว และสามารถได้ชื่อกรรมการคุมสอบรายดังกล่าวในวันเดียวกัน
  • ได้ให้กรรมการคุมสอบรายดังกล่าวชี้แจง โดยทราบว่ากรรมการคุมสอบรายดังกล่าวและคนใกล้ชิดในครอบครัวไม่ได้มีการเดินทางไปต่างประเทศในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา
  • มหาวิทยาลัยได้ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563
  • ได้ส่งตัวกรรมการคุมสอบรายดังกล่าว ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้ผลการตรวจทางการแพทย์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

ผลการตรวจไม่พบอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ มจธ. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยของนักศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยได้ออกประกาศภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และจะรายงานสถานการณ์เมื่อมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป