ประกาศสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

หากพบปัญหารายวิชาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการติดต่อกับภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดโดยด่วน
หรือติดต่อ
ID Line: @regiskmutt
Inbox: m.me/REGISTKMUTT