มจธ.มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

มจธ. มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อส่งต่อไปให้อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ของชุมชนนำไปใช้ขณะออกปฏิบัติหน้าที่