มจธ. มีภารกิจในการดูแลการสนับสนุนทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา

มจธ. มีภารกิจในการดูแลการสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมกับการพัฒนานักศึกษาผู้ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้ใช้ชีวิตในรั้ว มจธ. อย่างมีคุณภาพทั้งด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว พร้อมออกไปใช้ชีวิตในสังคมและเป็นพลเมืองที่ดี

เราเชื่อมั่นว่าไม่มีศิษย์คนใดที่จะไม่สำเร็จการศึกษาจาก มจธ. เพราะปัญหาทางการเงิน