หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

LINE: @kmutt_residence
http://www.residencehall.kmutt.ac.th/