คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 5

คำแถลงฉบับที่ 5 (11 กันยายน 2563)

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 การปิดอาคารและการทำความสะอาดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากมีนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งพักอาศัยภายในคอนโดบ้านสวนธน ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด มีอาการไข้สูง ในวันที่ 10 กันยายน 2563 และได้เข้ารับการรักษาและตรวจอาการ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน นั้น

ผลการตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ทั้งนี้ มจธ. จะได้ประสานงานตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วยรายนี้ต่อไป และขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันผ่านทางเว็บไซต์ https://covid-19.kmutt.ac.th/

กรณีคาดว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดกรอกข้อมูลใน
“แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์กรณีคาดว่าพบผู้ป่วยโรค COVID-19 ภายใน มจธ.”
ที่ bit.ly/Wereport