ข้อปฏิบัติการใช้ห้องออกกำลังกายและสนาม มจธ.

ข้อปฏิบัติการใช้ห้องออกกำลังกายและสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สนามฟุตบอล และ สนามรักบี้
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ / อังคาร / พฤหัสบดี / ศุกร์
เวลา 17.00 – 20.00 น.

รายละเอียดข้อปฏิบัติ

สอบถามข้อมูลการจองได้ที่
โทร. 0 2470 8092

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8092


สนามฟุตบอล
เปิดให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 17.00 – 20.00 น.
บริการ 3 รอบต่อวัน

รายละเอียดข้อปฏิบัติ

จองสนาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8092


สนามวอลเลย์บอล
โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
เปิดให้บริการ
วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
เวลา 17.30 – 19.45 น.
บริการ 2 รอบต่อวัน

รายละเอียดข้อปฏิบัติ

จองสนาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8092


สนามบาสเกตบอล
โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
เปิดให้บริการ
วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
เวลา 17.30 – 19.45 น.
บริการ 2 รอบต่อวัน

รายละเอียดข้อปฏิบัติ

จองสนาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8092


ข้อปฏิบัติการใช้ห้องออกกำลังกายและสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

สนามฟุตบอล 7 คน
มจธ. บางขุนเทียน
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ / พุธ / ศุกร์
เวลา 16.00 – 20.00 น.

รายละเอียดข้อปฏิบัติ

สอบถามข้อมูลการจองที่
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มจธ.บางขุนเทียน
หรือ เฟซบุ๊กเพจ งานกีฬา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8092


สนามรักบี้ 7 คน
มจธ. บางขุนเทียน
เปิดให้บริการ
วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
เวลา 16.00 – 20.00 น.

รายละเอียดข้อปฏิบัติ

สอบถามข้อมูลการจองที่
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มจธ.บางขุนเทียน
หรือ เฟซบุ๊กเพจ งานกีฬา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8092


สนามฟุตซอล
สนามกีฬาในร่ม 2 มจธ. บางขุนเทียน
เปิดให้บริการ
วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
เวลา 16.00 – 19.30 น.
บริการ 3 รอบต่อวัน

รายละเอียดข้อปฏิบัติ

จองสนาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8092


สนามวอลเลย์บอล
สนามกีฬาในร่ม 2 มจธ. บางขุนเทียน
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ / พุธ / ศุกร์
เวลา 16.00 – 19.30 น.
บริการ 3 รอบต่อวัน

รายละเอียดข้อปฏิบัติ

จองสนาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8092


สนามบาสเกตบอล
สนามกีฬาในร่ม 1 มจธ. บางขุนเทียน
เปิดให้บริการ
วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
เวลา 16.00 – 19.30 น.
บริการ 3 รอบต่อวัน

รายละเอียดข้อปฏิบัติ

จองสนาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทร. 0 2470 8092

ด้วยความปรารถนาดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา โทร. 0 2470 8092