ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ.

ฉบับที่ 1 (23 มี.ค. 2564) หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)