นักศึกษาและบุคลากร มจธ.ร่วมใจรับผิดชอบสังคม

ผู้ป่วยโควิด-19 จากสถิติ ของ สบค. โดยส่วนใหญ่ และการพบผู้ป่วยของ มจธ. ทั้งหมดในระลอกนี้ พบว่าล่วนเกี่ยวข้องกับการไปสถานบันเทิงที่มีการถ่ายเทอากาศต่ำ แออัด และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ภาชนะร่วมกัน

งดการไปสถานบันเทิง หลีกพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ
พักผ่อนให้เพียงพอ