สายด่วนเฉพาะกิจกรมการแพทย์ 1668 ทำงานคู่ขนานกับสายด่วนสปสช. 1330 เพื่อให้บริการผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำสายด่วนเฉพาะกิจกรมการแพทย์ 1668 ทำงานคู่ขนานกับสายด่วนสปสช. 1330 เพื่อให้บริการผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย COVID-19 และประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล