มจธ. รับมอบน้ำดื่มจากผู้มีจิตศรัทธา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตัวแทน มจธ. รับมอบน้ำดื่มมูลค่ามากกว่า 16,000 บาท จาก
ด.ช.ธนัท ทรวงสุรัตนกุล เเละครอบครัว
น.ส.ปนันทร์พร จิรโชตินิธิภัทร์ และครอบครัว
น.ส.มานี ตินะกุล เเละครอบครัว
น.ส.นันทภัส กาญจโนภาศ เเละครอบครัว
น.ส.กัชชลา ธนานุวัฒน์วัฒนา เเละครอบครัว

เพื่อให้ มจธ. ส่งต่อน้ำใจนี้ให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป