นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม!!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 3

🛡💪 นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม!!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 3

สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
• นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) ชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ชั้นปีที่ 5 (รหัส 60) เฉพาะหลักสูตร 5 ปี
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี
• นักศึกษาจิตอาสาที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรม

⚠️ สำหรับนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ขึ้นกับการได้รับจัดสรรวัคซีน

🗓 รอบการฉีดคือ จ. 28 มิ.ย. / อ. 29 มิ.ย. / พ. 30 มิ.ย. 2564

📩 นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะได้รับอีเมลเพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน New Acis และจะได้รับลิงก์การลงทะเบียนในเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

⚠️ เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด จึงสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการตามลำดับของการจอง

📢 กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่า มจธ. จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca สำหรับการฉีดในรอบนี้

📌อย่าลืมอัพเดตอีเมลใน NewAcis ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ และอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมในวันฉีดวัคซีนด้วยนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานกิจการนักศึกษา โทร. 0-2470-8113

คำถามที่พบบ่อยการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/