การบริจาคโลหิตหลังฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

ข้อมูลจาก ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วันที่ 8 เมษายน 2564