บุคลากร นักศึกษาที่ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิ.ย. 64 ขอให้สำรวจตนเอง

ด้วยพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ธนาคารได้ประกาศแจ้งปิดทำการสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2564

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควมคุมโรค

จึงขอให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่ใช้บริการธนาคารสาขาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2564 สำรวจตนเอง หากพบว่าอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อให้กรอกข้อมูลแจ้งมหาวิทยาลัยที่ bit.ly/Wereport
เพื่อวินิจฉัยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อไป

ศึกษาข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง tiny.cc/7ugytz