ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดพฤติกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อเมื่อติดโควิด

ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดพฤติกรรมเสี่ยงแพร่เชื้อเมื่อติดโควิด

กักตัว – รายงาน – รักษา

แจ้งรายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport