เมื่อสงสัยว่าติด COVID-19 ต้องทำอย่างไร?

เมื่อสงสัยว่าติด COVID-19 ต้องทำอย่างไร?
ตรวจ ATK หรือไม่ ตรวจช่วงไหนดี?
ประสานอย่างไรต่อ?

แจ้ง/รายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.

ได้ที่ bit.ly/Wereport