Q: การลงทะเบียนเฉพาะนักศึกษาแบบสแตนด์บายคืออะไร

เนื่องจากมีโอกาสที่บุคลากรและนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่ปรากฎตัวเพื่อรับวัคซีน มาสาย หรือมีเหตุผลทางสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทำให้ไม่สามารถรับวัคซีนในวันนั้นได้ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนแบบสแตนด์บายจะมีโอกาสได้รับวัคซีนแทน เพื่อให้เป็นการใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามผู้ที่ลงทะเบียนนี้ได้ ไม่ได้แปลว่าต้องได้รับวัคซีนในวันดังกล่าว

หากวันที่มารอสแตนด์บายแต่ไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากไม่มีจนวัคซีน มหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบสแตนด์บายที่อยู่ในบริเวณจนเมื่อทราบว่าวัคซีนหมด เป็นรายชื่อยืนยันที่จะได้รับวัคซีนในโอกาสต่อไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ มจธ.ไม่สามารถคาดได้ว่าจะได้รีบวัคซีน​อีกเมื่อใด​ และจะเป็นวัคซีนชนิดใด​