Q: ทำไมจึงเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียน และแจ้งอย่างกระชั้นชิด

มจธ. ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีนทางรัฐบาลก่อนเวลาไม่นาน เช่น มจธ.เพิ่งได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 10 มิ.ย. 64 ดังนั้น จึงต้องเปิดให้ลงทะเบียนในวันต่อมาทันที เพื่อให้นักศึกษาได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด