คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา

c Expand All C Collapse All

เนื่องจาก มจธ. ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในคราวละไม่มาก จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้ลงทะเบียน ดังนั้นนักศึกษาอาจยังไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับโอกาสในช่วงนี้

หากนักศึกษามีความจำเป็น หรือเป็นนักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายแต่ยังไม่ได้รับขอให้ตรวจสอบว่าอีเมล์ที่แจ้งในระบบ NewAcis เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ https://bit.ly/3vvNT0n

หากนักศึกษามีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กรุณาประสานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านมาที่สำนักงานกิจการนักศึกษาต่อไป

แม้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วครบ 2 ครั้ง แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด นักศึกษายังต้องยึดหลักการป้องกันตัวเอง โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ ลดการสัมผัส เลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงและทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่
แม้ว่า มจธ. พยายามประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ได้เพียงคาดว่าจะได้รับวัคซีนอีกครั้งในวันที่ 25 มิ.ย. 64 โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีน Oxford/AstraZeneca จำนวน 1,000 โดส
มจธ. ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น มจธ. จะไม่ทราบแผนชัดเจนว่าวัคซีนล็อตหน้าจะเป็นยี่ห้อใด แต่ก่อนการเปิดลงทะเบียนจะแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบก่อนล่วงหน้า
ได้ ทั้งนี้หากนักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนจากที่ใดก่อน ระบบหมอพร้อมจะตัดคิวที่ได้จองไว้ภายหลังโดยอัตโนมัติ
นักศึกษาควรลงทะเบียนทันทีที่มีโอกาส ทั้งนี้หากนักศึกษาได้มีโอกาสรับวัคซีนจากทางมหาวิทยาลัย ระบบซึ่งมีการเชื่อมโยง IT บนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเดียวกัน จะตัดคิวนักศึกษาที่ยังไม่ได้ก่อนเองโดยอัตโนมัติ

ได้ เมื่อท่านฉีดวัคซีนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลจะไปแสดงที่ระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุขว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว และแสดงผลบน Application “หมอพร้อม” ซึ่งนักศึกษาควรลง Application และลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตน
เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น จึงแนะนำให้เลี่ยงการรับวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2- 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนโควิดและวัคซีนที่ต้องการใช้ร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกันและการรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ดีวัคซีนที่มีความจำเป็น เช่น เมื่อถูกสัตว์กัดให้ฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้าได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องทิ้งช่วงเวลาเนื่องจากความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้ามีความสำคัญกว่า 

(ข้อมูลจากแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค)
วัคซีนโควิดซิโนแวค ใช้ในผู้อายุ18-59 ปี ฉีดจำนวน 2 ครั้ง (2 โดส) ฉีดสองครั้งห่างกัน 21 วัน (3 สัปดาห์) วัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ฉีดสองเข็มห่างกัน 8-12 สัปดาห์ ทั้งนี้หลังจากการฉีดเข็มที่ 1 จะมีการออกนัดหมายเพื่อรับการฉีดครั้งต่อไป
รอบการฉีดวันที่ 21 มิถุนายน ได้รับแจ้งว่าเป็น Oxford/AstraZeneca
รอบการฉีดวันที่ 14 - 15 มิถุนายน ได้เป็น Oxford/AstraZeneca
มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนวัคซีนและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับผู้ใช้บริการจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดตั้ง รวมถึง มจธ. ยังได้รับการสนับสนุนทั้งเงินบริจาคในการดำเนินการ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ จากบริษัทเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ดังรายนามดังนี้ https://covid-19.kmutt.ac.th/2021/06/หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาว/
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ให้การสนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ประจำหน่วยฯ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งต่อกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ของผู้รับวัคซีน
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดในการรับวัคซีน และไม่มีการคิดค่าบริการ มจธ. และอาสาสมัครทุกคน ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยภาครัฐเร่งกระจายฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัย และการก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ และงบประมาณตลอดจนครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ได้มาจากการบริจาคจาก บริษัทเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่สนับสนุน มจธ. เพื่อให้ มจธ. ได้ช่วยประเทศไทย ได้ไปต่อ ดังรายนามตามลิ้งค์นี้
นักศึกษาสามารถสอบถามพยาบาลวิชาชีพก่อนการลงทะเบียน และ/หรือ ก่อนวันฉีดได้ที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย Line: @HCU.KMUTT Facebook: HCU.KMUTT โทร: 02 470 8446 และก่อนการฉีดจะมีการคัดกรองเบื้องต้นในแบบฟอร์มการลงทะเบียน และจะมีการประเมินก่อนทำการฉีดวัคซีนอีกด้วย
มจธ. ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีนทางรัฐบาลก่อนเวลาไม่นาน เช่น มจธ.เพิ่งได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 10 มิ.ย. 64 ดังนั้น จึงต้องเปิดให้ลงทะเบียนในวันต่อมาทันที เพื่อให้นักศึกษาได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด

เนื่องจาก มจธ. ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในคราวละไม่มาก เช่นในครั้งนี้ (21 มิถุนายน) จะได้รับมาเพียง 1,000 โดส ดังนั้นจึงต้องมีการกระจายให้กับนักศึกษากลุ่มต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่สนับสนุน เจ้าหน้าที่ รปภ. แม่บ้าน ผู้ประกอบการอาหารใน มจธ. เป็นต้น

ในวันที่ 18 มิถุนายน 64 มจธ. จะเริ่มเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร (ปีการศึกษา 2564/รหัสขึ้นต้น 63) ได้มีโอกาสลงทะเบียน เพื่อการฉีดวัคซีนในวันที่ 21 มิถุนายน 64 และมีการให้
• นักศึกษาจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• นักศึกษาที่ต้องฝึกงานอุตสาหกรรม / ฝึกสอน
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในเร็ววันนี้
ที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบที่ผ่านมา ได้มีโอกาสลงทะเบียนอีกด้วย

สำหรับนักศึกษากลุ่มอื่นๆ กรุณาติดตามในโอกาสต่อไป

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นกับการได้รับการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในล๊อตนี้ กำหนดการเป็นวันที่ 21 มิถุนายน 64 ของบางช่วงในเช้าและบ่าย สำหรับให้บริการนักศึกษา

เนื่องจากมีโอกาสที่บุคลากรและนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่ปรากฎตัวเพื่อรับวัคซีน มาสาย หรือมีเหตุผลทางสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทำให้ไม่สามารถรับวัคซีนในวันนั้นได้ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนแบบสแตนด์บายจะมีโอกาสได้รับวัคซีนแทน เพื่อให้เป็นการใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามผู้ที่ลงทะเบียนนี้ได้ ไม่ได้แปลว่าต้องได้รับวัคซีนในวันดังกล่าว

หากวันที่มารอสแตนด์บายแต่ไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากไม่มีจนวัคซีน มหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบสแตนด์บายที่อยู่ในบริเวณจนเมื่อทราบว่าวัคซีนหมด เป็นรายชื่อยืนยันที่จะได้รับวัคซีนในโอกาสต่อไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ มจธ.ไม่สามารถคาดได้ว่าจะได้รีบวัคซีน​อีกเมื่อใด​ และจะเป็นวัคซีนชนิดใด​

ในหน่วยฉีด มีบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงต์หลังการฉีด และพร้อมให้ความช่วยเหลือ หรือส่งต่อโรงพยาบาล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รัยความเสียหายจากการรับวัคซีน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ให้ด้วยแล้ว  https://covid-19.kmutt.ac.th/2021/06/ประกาศสำนักงานหลักประก-2/

ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นในการรับวัคซีนเป็นการเร่งด่วน หรือมีต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการรับวัคซีน เช่น เหตุผลทางสุขภาพ และความจำเป็นอื่นใด กรุณาประสานอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อผ่านเรื่องมาที่สำนักงานกิจการนักศึกษา พิจารณาดำเนินการต่อไป