คุณมีส่วนช่วยในการหยุดข่าวลือได้

หากต้องการรายงานเหตุการณ์กรณีคาดว่าพบผู้ป่วยโรค Covid-19 ภายใน มจธ.

  • Login ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยภายใต้บัญชี @mail.kmutt.ac.th
  • ก่อนเข้ารายงานในแบบฟอร์มนี้ http://bit.ly/Wereport