การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

อีกหนึ่งกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน….ผ่านการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

  • การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา: 100,000 บาท
    “การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา”
  • การรักษาพยาบาลต่อปี: 50,000 บาท
    “ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก”

นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียน และไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักศึกษา

รายละเอียดเป็นไปตามกรมธรรม์
รายชื่อโรงพยาบาล
ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน