มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และได้ประสานงานกับบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อคงให้ได้การคุ้มครองตามระยะเวลาในกรมธรรม์

🛡ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาจนถึง 24 มีนาคม 2565

📌อย่างไรก็ตาม ได้มีข่าวเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) https://www.thansettakij.com/money_market/511681

📄สำหรับนักศึกษาที่ตรวจพบการติดเชื้อ ให้รายงานมหาวิทยาลัยที่ bit.ly/Wereport และจัดส่งเอกสารเรียกร้องผลประโยชน์ในโอกาสแรก ผ่านทางไลน์ อาคเนย์ (Line ID : @southeast.th) เพื่อความรวดเร็ว และอ้างถึงเลขที่กรมธรรม์ : 35230865-21NBK ผู้ถือกรมกรรม์ : มจธ.

😷มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา และได้ประสานงานกับบริษัทฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อคงให้ได้การคุ้มครองตามระยะเวลาในกรมธรรม์ และขอให้นักศึกษาดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

📣และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้หลายบริษัทไม่เปิดแผนคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหมาะสม ทำให้มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถจัดหาการจัดทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทดแทนกรมธรรม์เดิม หรือต่อเนื่องจากกรมธรรม์ปัจจุบันได้

📲สอบถาม สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. โทร. 0 2470 8110

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ภาคการเรียนที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
ภาคการเรียนที่ 2/2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รอบพิเศษ

การลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รอบพิเศษ
เพื่อรับวัคซีน Oxford/AstraZeneca ในวันพรุ่งนี้ (อ. 29 มิ.ย. 64) จำนวน 190 โดส

เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่มาตามนัดหมาย และบางคนมีปัญหาสุขภาพไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปัจจุบันทุกชั้นปี (รหัส 60-64)
ระบบเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ (28 มิ.ย.64) เวลา 20.30 น.
ที่ลิงก์ https://bit.ly/3xZQi5g

(ลงทะเบียนได้ทุกคนทันที ไม่มีนำส่งทางอีเมล)
ทั้งนี้นักศึกษาต้องใช้อีเมล์ @mail.kmutt.ac.th สำหรับการลงทะเบียน

ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนมีอยู่จำกัดจึงต้องให้บริการนักศึกษาแบบจองก่อนได้ก่อน

สำหรับนักศึกษากลุ่มอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ขึ้นกับการได้รับจัดสรรวัคซีน

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!! ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2

เนื่องจากมีปัญหา​ทางเทคนิค​ มหาวิทยาลัย​มีความจำเป็นต้องเลื่อนการส่งอีเมล์​ให้กับนักศึกษากลุ่ม​เป้าหมายที่มีความประสงค์​จะลงทะเบียน​เพื่อรับวัคซีน​ โดยคาดว่าจะสามารถส่งอีเมล์ในเวลาประมาณ​ 21.00 น.​ ของวันนี้​ (ศุก​ร์ที่​ 18 มิถุนายน)​

ขออภัย​ใน​ความไม่สะดวก​

อนึ่ง​​ มหาวิทยาลัย​ได้รับวัคซีน​ของ​ Oxford/AstraZeneca จากกระทรวง​สาธารณสุข​เป็น​ที่เรียบร้อ​ยแล้ว

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!
เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
• นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร (ปีการศึกษา 2564)
และ
• นักศึกษาจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• นักศึกษาที่ต้องฝึกงานอุตสาหกรรม / ฝึกสอน
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในเร็ววันนี้

🗓 วัคซีน COVID-19 สำหรับวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 64
ได้รับแจ้งว่าล็อตนี้เป็น Oxford/AstraZeneca

📩 นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจะได้รับอีเมล์เพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน NewAcis ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 64

ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนมีอยู่จำกัดจึงต้องให้บริการนักศึกษาแบบจองก่อนได้ก่อน (first come first serve basis)

อย่าลืมอัพเดตอีเมล์ใน NewAcis ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ https://bit.ly/3vvNT0n

How to update your contact info on NewAcis https://bit.ly/3gxGOqw

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา http://bit.ly/covid_FAQ

นักศึกษา มจธ. ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1

🛡💪 นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!
เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 1

สำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ได้แก่
• นักศึกษาจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• นักศึกษาที่ต้องฝึกงานอุตสาหกรรม / ฝึกสอน
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรม

>>โดยจะมีอีเมล์จาก ZipEvent ไปที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว

🗓 รอบการฉีดคือช่วงบ่ายของวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 นี้

📩 นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับอีเมล์เพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน New Acis

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่า มจธ. จะได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca สำหรับการฉีดในรอบนี้‼️
หากต้องการรับวัคซีน Sinovac ขอความกรุณาให้รอลงทะเบียนในรอบที่เป็นวัคซีน Sinovac โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานที่รับวัคซีน ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

📌อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมด้วยนะเนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัด
จึงสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการตามลำดับของการจอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานกิจการนักศึกษา โทร. 0-2470-8113

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/

กลับมาอีกครั้ง ‘KMUTT Unlimited Data Package’

กลับมาอีกครั้ง ‘KMUTT Unlimited Data Package’
(Maximum speed at 4 Mbps เป็นเวลา 90 วัน)
สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา มจธ.

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
บนเครือข่าย AIS, DTAC, True ที่นักศึกษาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/netkmutt
โดยนับวันที่ได้รับ SMS จากแครือข่ายที่ใช้งานอยู่ เป็นวันเริ่มต้น
กรณีเครือข่ายอื่นสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
LINE @regiskmutt

ขอให้นักศึกษา พิจารณาข้อมูลให้เข้าใจก่อนการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
แบบฟอร์มนี้เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. |ทั้งนี้สงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาปัจจุบันที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เครือข่าย AIS, DTACเครือข่าย TRUE
A: นักศึกษาที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะลงทะเบียนให้กับนักศึกษาโดยอัตโนมัติ เมื่อพร้อมใช้งานจะมีข้อความ SMS แจ้งให้ทราบ โดยเริ่มต้นในวันที่นักศึกษาแสดงความประสงค์ไว้ผ่านเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนA: มจธ. จะส่ง PINCODE พร้อมวิธีกดลงทะเบียนให้ ผ่านทาง SMS ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการกดรหัสผ่านโค้ดมือถือ (USSD)
เครือข่าย AIS, DTACเครือข่าย TRUE
A: เครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะใช้ Package Internet เดิมให้หมดก่อน จึงเริ่มใช้ Unlimited Mobile Data Package ที่ มจธ. จัดให้ จึงควรเลือกวันเริ่มต้นของการใช้งาน Unlimited Mobile Data Package ของ มจธ. ที่เหมาะสม การนับวันเริ่มต้นตั้งแต่การยืนยัน SMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน เป็นเวลา 90 วัน ซึ่งนักศึกษาควรพิจารณายกเลิก Package เดิมที่มีอยู่ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาA: หากหมายเลขของท่านมี Package ที่สูงกว่า เช่น ที่ความเร็ว Unlimited Package ที่สูงกว่า ระบบจะให้ความเร็วที่สูงกว่า จนกระทั่งหมดเวลาหรือยกเลิกโปรโมชั่นที่มีอยู่เดิม จึงควรเลือกวันเริ่มต้นของการใช้งาน Unlimited Mobile Data Package ของ มจธ. ที่เหมาะสม เนื่องจากจะใช้ได้เป็นเวลา 90 วัน นับจากวันที่กดรหัสผ่านโค้ดมือถือ (USSD) เป็นวันแรก ทั้งนี้จะมีการแจ้งวันสุดท้ายที่นักศึกษาต้องใช้ PINCODE ก่อนที่ PINCODE หมดอายุ

A: คาดว่าประมาณวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นกับกระบวนการจัดซื้อ

A: นักศึกษาอาจพิจารณาไม่ลงทะเบียนในโครงการนี้ และขอขอบคุณที่ได้แบ่งปันโอกาสให้กับนักศึกษาอื่น

A: กรณีโครงการ Work from Home ของ กสทช. จะไม่คิดปริมาณข้อมูลเฉพาะ Office 365, Zoom และจำกัดบาง Application ตามที่เครือข่ายระบุเท่านั้น แต่กรณี Unlimited Mobile Data Package ของ มจธ. ใช้ได้กับทุก Applications ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

A: กรุณาประสานสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ Line @regiskmutt

เปิดรอบพิเศษ “สำหรับผู้พลาดโอกาสรอบแรก”

กลับมาอีกครั้ง ‘KMUTT Unlimited Data Package’
(Maximum speed at 4 Mbps เป็นเวลา 90 วัน)
สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา มจธ.

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 ก.พ. 2564
บนเครือข่าย AIS, DTAC, True ที่นักศึกษาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/netkmutt
โดยนับวันที่ได้รับ SMS จากแครือข่ายที่ใช้งานอยู่ เป็นวันเริ่มต้น
กรณีเครือข่ายอื่นสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
LINE @regiskmutt

ขอให้นักศึกษา พิจารณาข้อมูลให้เข้าใจก่อนการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
แบบฟอร์มนี้เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลา 12.00 น.
ทั้งนี้สงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาปัจจุบันที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เครือข่าย AIS, DTACเครือข่าย TRUE
A: นักศึกษาที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทร
ที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะลงทะเบียนให้กับนักศึกษาโดยอัตโนมัติ เมื่อพร้อมใช้งานจะมีข้อความ SMS แจ้งให้ทราบ โดยเริ่มต้นในวันที่นักศึกษาแสดงความประสงค์ไว้ผ่านเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน
A: มจธ. จะส่ง PINCODE พร้อมวิธีกดลงทะเบียน ให้ผ่านทาง SMS ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการกดรหัสผ่านโค้ดมือถือ (USSD)
เครือข่าย AIS, DTACเครือข่าย TRUE
A: ระบบจะใช้ Package Internet เดิมให้หมดก่อน จึงเริ่มใช้ Unlimited Mobile Data Package ที่ มจธ. จัดให้ จึงควรเลือกวันเริ่มต้นของการใช้งาน Unlimited Mobile Data Package ของ มจธ. ที่เหมาะสม การนับวันเริ่มต้นตั้งแต่การยืนยัน SMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน เป็นเวลา 90 วัน ซึ่งนักศึกษาควรพิจารณายกเลิก Package เดิมที่มีอยู่ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาA: หากเลขหมายของท่านมี Package ที่สูงกว่า เช่น ที่ความเร็ว Unlimited Package ที่สูงกว่า ระบบจะให้ความเร็วที่สูงกว่า จนกระทั่งหมดเวลาหรือยกเลิกโปรโมชั่นที่มีอยู่เดิม จึงควรเลือกวันเริ่มต้นของการใช้งาน Unlimited Mobile Data Package ของ มจธ. ที่เหมาะสม เนื่องจากจะใช้ได้เป็นเวลา 90 วัน นับจากวันที่กดรหัสผ่านโค้ดมือถือ (USSD) เป็นวันแรก ทั้งนี้จะมีการแจ้งวันสุดท้ายที่นักศึกษาต้องใช้ PINCODE ก่อนที่ PINCODE หมดอายุ

A: คาดว่าประมาณวันที่ 1 มีนาคม 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นกับกระบวนการจัดซื้อ

A: นักศึกษาอาจพิจารณาไม่ลงทะเบียนในโครงการนี้ และขอขอบคุณที่ได้แบ่งปันโอกาสให้กับนักศึกษาอื่น

A: กรณีโครงการ Work from Home ของ กสทช. จะไม่คิดปริมาณข้อมูลเฉพาะ Office 365, Zoom และจำกัดบาง Application ตามที่เครือข่ายระบุเท่านั้น แต่กรณี Unlimited Mobile Data Package ของ มจธ. ใช้ได้กับทุก Applications ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

A: กรุณาประสานสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ Line @regiskmutt

โครงการ Food For Friends คืนรอยยิ้มให้นักศึกษา มจธ. ครั้งที่ 4

กลุ่มนักศึกษาทีม Food For Friends ได้จัดโครงการ Food For Friends คืนรอยยิ้มให้นักศึกษา มจธ. ครั้งที่ 4 สนับสนุนงบประมาณโดยชมรมกอล์ฟบางมดเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 เป็นการมอบคูปองอาหาร จำนวน 220 คน (คนละ 600 บาท) เพื่อไปใช้ซื้ออาหารกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ร้าน ได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด (มูลค่าชุดละ 600 บาท) เป็นการส่งต่อกำลังใจ ความห่วงใย และช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาที่ยังคงพักอาศัยอยู่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยและโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน

มจธ. พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ด้วยการมอบทุนการศึกษา / ขยายเวลาการชำระค่าเทอม / มอบทุนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราผ่านไปให้ได้

วิกฤตการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ แต่เราจะผ่านมันไปให้ได้ด้วยกัน

นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่เกิดจากวิกฤตการณ์โควิด-19 สามารถประสานความช่วยเหลือได้จาก กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

และในปีการศึกษา 2564 นี้ เราเชื่อว่าวิกฤตการณ์โควิด-19 จะยังคงอยู่

มจธ. พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ด้วยการมอบทุนการศึกษา / ขยายเวลาการชำระค่าเทอม / มอบทุนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราผ่านไปให้ได้ด้วยกัน

Facebook: ทุนการศึกษา มจธ.
Email: sfa@mail.kmutt.ac.th
โทร: 0-2470-8097-8 และ 0-2470-8107 (โอนเลขหมายอัตโนมัติ)