How to activate KMUTT Office 365

เนื่องจากยังมีน้อง ๆ นักศึกษา บุคลากรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ Activate บัญชีของ Microsoft Office 365 ที่ มจธ. ให้บริการ ขอแนะนำให้รีบดำเนินการ โดยสามารถทำได้ง่ายมาก ๆ เพียง 5 ขั้นตอน เท่านั้น แค่นี้ก็จะไม่พลาดการสื่อสารกับเราแล้วนะ