มจธ. มอบสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษาด้วยความห่วงใย

  • ปรับทุนจ้างงานให้เป็น “Work from Home”
  • ขยายช่วงเวลาสัมภาษณ์เพื่อรับ ทุนการศึกษาออนไลน์
  • ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  • คลินิคเสริมสร้างกำลังใจ Tele-Counseling
  • ลดค่าหอพักของมหาวิทยาลัย
  • Continuous Service on Call” VolP
  • 4 Mbps Unlimited Internet Package บนหมายเลขและเครือข่ายเดิมที่นักศึกษาใช้อยู่ (เร็วๆนี้)
  • เปิดสายด่วน 24 ชม. 0-2470-9090

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563