ส่งมอบเพิ่มชุดอุปกรณ์ความดันลบแบบเคลื่อนที่ได้ 2 เครื่องให้กับโรงพยาบาลบางละมุง สนับสนุนโดยบริษัทเมืองโบราณ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ผู้แทนบริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) กลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ERIG) และทีมมดอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ส่งมอบ Mobile Negative Pressure Unit หรือชุดอุปกรณ์ความดันลบแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี