BANGMOD MARKETPLACE

BANGMOD MARKETPLACE
ขายสนุก ช้อปสนั่น จับมือกันพ้นวิกฤต

พื้นที่ชุมชนออนไลน์ เปิดให้กับประชาคม มจธ. เสนอสินค้าบริการที่หลากหลาย ไม่จำกัดประเภท อาทิ เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย
เครื่องประดับ บริการบ้านพัก บริการด้านไอที บริการด้านสื่อโฆษณาและการตลาด

พึ่งพาและเกื้อกูลกันในช่วงภาวะวิกฤต

กลุ่มเฟชบุ๊ก: Bangmod Marketplace