การใช้ PINCODE ตามที่ท่านลงทะเบียนขอรับ Unlimited Mobile Data Package

Information in English: https://bit.ly/e-net-kmutt

เงื่อนไขของ PINCODE

* ให้เก็บรักษา PINCODE ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับ มจธ.ไม่สามารถออกให้ใหม่ได้หากสูญหายหรือถูกขโมย
* หากนักศึกษายังมีโปรโมชั่น Unlimited เดิมอยู่ อาจทำให้เติม PINCODE ของ มจธ. ไม่ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา ควรรอให้โปรโมชั่น Unlimited เดิมที่มีอยู่หมดไปก่อน แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. เพื่อรับสิทธิ์ภายหลัง
* PINCODE มีกำหนดวันหมดอายุ หากไม่มีการ Activate ภายในระบบเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวันหมดอายุของ PINCODE คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
* เมื่อนักศึกษากดใช้งาน PINCODE แล้วจะสามารถใช้งาน Internet แบบความเร็วไม่อั้นเต็มสปีด 4 Mbps เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับวันที่เริ่มกดใช้งานเป็นวันที่ 1
* สำหรับ AIS นโยบายในการบริการขึ้นอยู่กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทที่ 1175
* สำหรับ True นโยบายในการบริการขึ้นอยู่กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หากมีปัญหาการใช้งานให้ติดต่อทางบริษัทที่ 1242
* USSD คือ บริการข้อความสั้นแบบรับ-ส่งข้อมูลแบบโต้ตอบทันที (Interactive) เป็นบริการที่ผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกดรหัส USSD
ซิมเดิม AISซิมใหม่ AIS
• ให้นำ PINCODE ที่ได้รับ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ที่ท่านใช้อยู่ เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
• วิธีการกด USSD เพื่อใช้งาน PINCODE ที่ได้รับคือ กด *637*4*PINCODE 6 หลัก# แล้วโทรออก
• ให้นำ PINCODE ที่ได้รับไปรับซิมได้ฟรีที่ AIS Shop, Telewiz, AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศ AIS Shop, Telewiz สาขาที่เปิด/ปิดให้บริการ (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19)
• ติดตั้งซิมใหม่ในโทรศัพท์ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
• วิธีการกด USSD เพื่อใช้งาน PINCODE ที่ได้รับคือ กด *637*4*PINCODE 6 หลัก# แล้วโทรออก

ซิมเดิม Trueซิมใหม่ True
• ให้นำ PIN ที่ได้รับ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ TRUE เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
• กด *744*33*PINCODES 10 หลัก# แล้วโทรออก
• ให้นำบัตรนักศึกษา ไปรับซิมสามัญได้ฟรีที่ 7-11, True Shop ทุกสาขาทั่วประเทศ
• ติดตั้งซิมใหม่ในโทรศัพท์ กด PINCODE ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ TRUE เพื่อเริ่มใช้แพคเกจอินเทอร์เน็ต
• กด *744*33*PINCODES 10 หลัก# แล้วโทรออก
PINCODE มีกำหนดวันหมดอายุ หากไม่มีการ Activate ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยวันหมดอายุของ PINCODE คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563