การลงทะเบียนรอบพิเศษเพื่อรับ Unlimited Mobile Data Package เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน

การลงทะเบียนรอบพิเศษเพื่อรับ Unlimited Mobile Data Package (Maximum speed at 4 Mbps เป็นเวลา 90 วัน) เฉพาะนักศึกษา มจธ. ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน

ขอให้นักศึกษา พิจารณาข้อมูลให้เข้าใจก่อนการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
สำหรับ นศ. ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในครั้งก่อนเท่านั้น
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
https://bit.ly/kmutt-sim3
1 คน ได้รับสิทธิ์ 1 PINCODE เท่านั้น
เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.
**นักศึกษาต้อง login ผ่าน @mail.kmutt.ac.th**

  • หากนักศึกษายังมีโปรโมชั่น Unlimited เดิมอยู่ อาจทำให้เติม PINCODE ของ มจธ. ไม่ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา นักศึกษามีทางเลือกดังนี้
  1. ควรรอให้โปรโมชั่น Unlimited เดิมที่มีอยู่หมดไปก่อน แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. เพื่อรับสิทธิ์ภายหลัง ทั้งนี้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
  2. ขอรับซิมใหม่ แล้วจึงกด PINCODE ของ มจธ. ผ่านซิมใหม่ ทั้งนี้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Q: นักศึกษาจะได้รับ Unlimited Mobile Data Package อย่างไร

A: ก) ในกรณีที่ใช้ SIM เดิม มจธ. จะส่ง PINCODE ให้ผ่านทาง SMS ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการกดรหัสผ่านโค้ดมือถือ (USSD)
ข) ในกรณีที่ขอรับ SIM ใหม่ ให้นักศึกษาไปรับซิมได้ตามที่ระบุเมื่อกรอกแบบฟอร์ม จากนั้นให้ใช้ PINCODE ที่มจธ.ส่งให้ เพื่อใช้ในการกดรหัสผ่านโค้ดมือถือ (USSD)

ทั้งนี้คาดว่าจะส่ง PINCODE ให้ได้ หลังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังสรุปยอดการลงทะเบียน