มจธ. ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาหอพัก

มจธ. ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาหอพัก
และขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์นี้

 • มหาวิทยาลัยจัดยานพาหนะส่งนักศึกษากลับบ้านต่างจังหวัด
 • คืนค่าบำรุงหอพัก 2 เดือน เต็มจำนวน วงเงิน 6,716,810 บาท ให้กับนักศึกษาที่กลับภูมิลำเนา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563
  • หอพัก มจธ. บางมด จำนวน 3,564,180 บาท
  • หอพัก มจธ. บางขุนเทียน จำนวน 1,959,350 บาท
  • หอพัก มจธ. ราชบุรี จำนวน 1,193,280 บาท
 • จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้กลับภูมิลำเนา
  • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหอพัก
  • จัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และเครื่องผลิตโอโซน ติดตั้งประจำหอพักนักศึกษา
  • ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในห้องพักและบริเวณโดยรอบหอพัก
  • จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์/สบู่เหลวตามจุดต่างๆ
  • แจกแจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา
   ร้านอาหารภายในหอพัก
  • จัดทำที่กั้นสำหรับนั่งรับประทานอาหาร
  • ใช้ภาชนะอาหารแบบใช้แล้วทิ้งเท่านั้น
  • จัดซื้อเครื่องสำหรับฆ่าเชื้อช้อนส้อมด้วยแสงยูวีเตรียมพร้อมเมื่อกลับมาใช้ภาชนะแบบปกติ
 • มอบอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นสำหรับนักศึกษาหอพักภายในและหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย
  • Food For Friends และโครงการพี่ช่วยน้องโดยสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักศึกษาจิตอาสา
  • โครงการระดมทุนจัดหาอาหารช่วยคนว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 โดย มจธ. และนักศึกษาเก่า มจธ. จากการประปานครหลวง
  • ตู้ปันสุข ณ หน้าประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย หอพักหญิง และหอพักชายโดยมดอาสา