โครงการตู้ปันสุข มดอาสาปันสุขในช่วงวิกฤต COVID 19

ตู้ปันสุข โดย มดอาสาปันสุขในช่วงวิกฤต COVID-19 เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ร่วมแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง อาทิ เช่น เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

จุดรับบริจาค สำหรับบุคลากร มจธ.
ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
(หลังจากนั้นจะมีมดอาสานำของที่ท่านบริจาคไปกระจายที่ตู้ปันสุข)
หรือท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดตู้ปันสุข

ตู้ปันสุขมีให้บริการ 3 จุด
จุดที่ 1 หน้าประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัย
จุดที่ 2 หอพักหญิง มจธ.
จุดที่ 3 หอพักชาย มจธ.

ร่วมกันแบ่งปันและส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคนในยามวิกฤตนี้ ผ่าน ” ตู้ปันสุข “