มดอาสา มจธ. ส่งมอบฉากกั้นเตียงให้กับ รพ.สนามเอราวัณ 3

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มดอาสา มจธ. ส่งมอบฉากกั้นเตียง ให้กับโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 จำนวน 30 ชุด เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

มดอาสา มจธ. นำน้ำดื่ม มจธ. บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 มดอาสา มจธ. นำน้ำดื่ม มจธ. บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 รอบใหม่ ณ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 จำนวน 100 โหล มูลค่า 5,000 บาท ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้อุปการะคุณมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มนักศึกษาเก่า ร่วมกับ มจธ. ส่งมอบรถเข็นความดันลบแบบนั่งและนอน และชุด PPE มอบ 3 รพ.ใน จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กลุ่มนักศึกษาเก่า มจธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินการส่งมอบรถเข็นความดันลบแบบนั่งและนอน รวมถึงส่งมอบชุดคลุมปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ชุด PPE)ให้แก่ 3 โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี ในการนี้ทางมจธ. ได้มอบให้คุณบัลลังก์ สาธร เป็นผู้แทนการส่งมอบ ประกอบด้วย รถเข็นความดันลบแบบนั่งมอบให้กับโรงพยาบาลปากท่อ จำนวน 1 คัน และรถเข็นความดันลบแบบนอนมอบให้กับโรงพยาบาลสวนผึ้ง จำนวน 1 คัน และส่งมอบชุดคลุมปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ชุด PPE) จำนวน 100 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลบ้านคา ตามโครงการจัดทำหุ่นยนต์ขนส่งยาและอาหาร "มดพิทักษ์" และรถเข็นความดันลบเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี

มจธ. จัดส่งฉากกั้นเตียงช่วยเหลือผู้ป่วยใน รพ.เอราวัณ 3

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนมดอาสา มจธ. จัดส่งฉากกั้นเตียงบริจาค จำนวน 10 ชุด สำหรับใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอราวัณ 3

มจธ. นำสิ่งของมอบเพื่อช่วยเหลือชาวชุมชน หมู่ 6 เขตทุ่งครุ ภายใต้กิจกรรมปันสุขชุมชนประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ป้องกันโควิด 19 ชุมชนหมู่ 6

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ ไข่เค็ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ส่งมอบเพื่อช่วยเหลือชาวชุมชน หมู่ 6 เขตทุ่งครุ ภายใต้กิจกรรมปันสุขชุมชนประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ป้องกันโควิด 19 ชุมชนหมู่ 6 โดยมีประธานชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดสรรความช่วยเหลือไปยังผู้ที่อาศัยภายในชุมชนอย่างทั่วถึงต่อไป ทั้งนี้ มจธ. ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่อง มา ณ โอกาสนี้

นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และขนมสำหรับเด็กๆ ส่งมอบเพื่อช่วยเหลือชาวชุมชน หมู่ 6 เขตทุ่งครุ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และขนมสำหรับเด็กๆ ส่งมอบเพื่อช่วยเหลือชาวชุมชน หมู่ 6 เขตทุ่งครุ ภายใต้กิจกรรมปันสุขชุมชนประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ป้องกันโควิด 19 ชุมชนหมู่ 6 โดยมีผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อจัดสรรความช่วยเหลือไปยังผู้ที่อาศัยภายในชุมชนอย่างทั่วถึงต่อไป

ทั้งนี้ มจธ. ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่อง มา ณ โอกาสนี้

มดอาสา มจธ. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรับมือ COVID-19

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 กลุ่มมดอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) เป็นผู้แทนในการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ หน้ากาก Face Shield ถุงมือทางการแพทย์ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวนรวมกว่า 2,000 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัยเขตทุ่งครุพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ และอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญู เขตทุ่งครุ ประชาอุทิศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ใน SDG ที่ 3 Good Health and Well-being (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกระดับ)

มจธ. ร่วมบริจาคกล่องที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนาม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยนักศึกษา Green Heart ส่งมอบกล่องที่ใช้แล้ว จำนวนกว่า 300 กิโลกรัม ให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม (สส.) โดยมี คุณภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้ว โดยส่งมอบต่อให้กับ บริษัท เอสซีจีพี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนาม เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมดังกล่าวนี้ส่งเสริมแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นแกนนำหลักในการประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร คณะ ภาควิชาต่างๆ บุคลากรนักศึกษา และประชาชน ร่วมกันบริจาค กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 12 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

มจธ. ร่วมบริจาคกล่องที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยนักศึกษา Green Heart ส่งมอบกล่องที่ใช้แล้ว จำนวนกว่า 150 กิโลกรัม ให้กับไปรษณีย์ไทย ภายใต้โครงการไปรษณีย์ re Box กล่อง Box บุญ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ กิจกรรมดังกล่าวนี้ส่งเสริมแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าอย่างยั่งยืน

โดยมีกลุ่มนักศึกษา Green Heart เป็นแกนนำหลักในการประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร คณะ ภาควิชาต่างๆ บุคลากรนักศึกษา และประชาชนร่วมกันบริจาค สามารถติดต่อบริจาคได้ที่คุณนัยรัตน์ โทร. 0 2470-8293

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ข้อที่ 12 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

มดอาสา มจธ. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรับมือ COVID-19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 กลุ่มมดอาสา มจธ. จากศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) เป็นผู้แทนในการร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ชุด PPE หน้ากาก Face Shield ถุงมือทางการแพทย์ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวนกว่า 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัยโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3 และอาสาสมัครกู้ภัย ร่วมกตัญญู เขตทุ่งครุ ประชาอุทิศ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่