โครงการตู้แลกเปลี่ยนแบ่งปัน ร่วมสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนแบ่งปันในยามวิกฤต และนำไปสมทบ ณ ตู้ปันสุข มจธ.

ร่วมบริจาคสิ่งของที่มีสภาพดีและนำไปใช้ได้ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ตุ๊กตา หรืออาหารแห้ง
เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
หรือ แลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์
เริ่มวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
โดยไม่จำกัดมูลค่าและชนิดสิ่งของที่นำมาแลกเปลี่ยน

มจธ.ร่วมกันปันน้ำใจ สุขใจกับการเป็นผู้ให้และได้รับ สามารถบริจาค หรือแลกเปลี่ยน ได้ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)