โครงการพัฒนาธุรกิจหลังวิกฤติ COVID-19 สู่ความยั่งยืน

โครงการพัฒนาธุรกิจหลังวิกฤติ COVID-19 สู่ความยั่งยืน
สำหรับนักศึกษาเก่า/นักศึกษาปัจจุบัน มจธ. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

  • เรียนรู้ออนไลน์
  • ปรึกษาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญ
  • Workshop แนวคิดธุรกิจหลังวิกฤติ