ประกาศเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย

เพื่อระบายรถบุคลากรและนักศึกษาที่ใช้เส้นทางบนถนนพุทธบูชา และลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณประตู 3 (ถนนพุทธบูชา) ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการประตู 3 ตั้งแต่วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ โทร. 0-2470-8207 (ตลอด 24 ชั่วโมง)