มหาวิทยาลัยมีแนวทางให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาอย่างไรบ้างในปีการศึกษา 2563

ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบทางการเงิน ด้วยความห่วงใย เรามีมาตรการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

กรณีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าเล่าเรียนผ่านเว็บไซต์ Care & Share แล้ว ยังไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อน เรายังคงเปิดช่องทางให้ทุนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย รวมถึง ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 (ทุนสนับสนุนการศึกษา) และทุน REAL หากนักศึกษาต้องการขอรับทุนพร้อมกับสร้างโอกาสในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์วิจัย และการเรียนรู้ประยุกต์ เราพร้อมเคียงข้างนักศึกษา เพื่อให้เราทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ.
อีเมล: sfa@mail.kmutt.ac.th เว็บไซต์: https://sfa.kmutt.ac.th/