มหาวิทยาลัยต่ออายุประกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร (บางแค โรงงานเขตบางขุนเทียน และร้าน บัน’S TOWN สวนหมาก ตามที่ปรากฏในข่าว) รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง มีอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ต่ออายุประกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ผู้ใดที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสที่จะติดเชื้อขอให้ติดต่อหัวหน้าภาควิชา (กรณีนักศึกษาเพื่อดูแลการเรียนของนักศึกษาในระหว่างที่กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน) และติดต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (กรณีบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน 14 วัน)

โดยสามารถรายงานเหตุการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ. ได้ที่ bit.ly/Wereport

ติดตามข่าว และร่วมรายงานสถานการณ์ COVID-19 ภายใน มจธ.เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมได้ที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/