มจธ. พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ด้วยการมอบทุนการศึกษา / ขยายเวลาการชำระค่าเทอม / มอบทุนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราผ่านไปให้ได้

วิกฤตการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ แต่เราจะผ่านมันไปให้ได้ด้วยกัน

นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่เกิดจากวิกฤตการณ์โควิด-19 สามารถประสานความช่วยเหลือได้จาก กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

และในปีการศึกษา 2564 นี้ เราเชื่อว่าวิกฤตการณ์โควิด-19 จะยังคงอยู่

มจธ. พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ด้วยการมอบทุนการศึกษา / ขยายเวลาการชำระค่าเทอม / มอบทุนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราผ่านไปให้ได้ด้วยกัน

Facebook: ทุนการศึกษา มจธ.
Email: sfa@mail.kmutt.ac.th
โทร: 0-2470-8097-8 และ 0-2470-8107 (โอนเลขหมายอัตโนมัติ)