ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีน

แม้ว่า มจธ. อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะรับวัคซีน และมีช่องทางอื่นในการเข้าถึงวัคซีนได้ ควรพิจารณาลงทะเบียนก่อน เพื่อให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด